Αλλαγή Λαδιών

Η αλλαγή λαδιών είναι μια από τις συνηθισμένες εργασίες συντήρησης ενός αυτοκινήτου. Στην πράξη η Kotoulas Energy διαθέτοντας υδραυλική ράμπα για ανύψωση, όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και μεγάλη ποικιλία λαδιών, αναλαμβάνει για εσάς να κάνει την αλλαγή λαδιών, εύκολα και οικονομικά, ενώ ταυτόχρονα το έμπειρο προσωπικό μας πραγματοποιεί ένα γενικό έλεγχο στο όχημά σας.