Πλυντήριο Μεγάλης Κλίμακας

Τα πρατήριά μας ανταποκρίνονται άριστα στον εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό και την περιποίηση επαγγελματικών οχημάτων μεγάλης κλίμακας. Καθαρίζουμε αποτελεσματικά και οικονομικά φορτηγά, λεωφορεία, βυτία, ασθενοφόρα, γεωργικά μηχανήματα και μηχανήματα έργου. Το προσωπικό μας, βασιζόμενο στην πείρα και την τεχνογνωσία του, προσφέρει εξειδικευμένο πλύσιμο σε ανοξείδωτα βυτία και συρόμενα.