Επιβράβευση της κα. Δήμητρας Τάλαρου από την εταιρεία «Kotoulas Energy S.A.»

Σήμερα, Πέμπτη 30/08/2018, στα γραφεία της εταιρείας «Kotoulas Energy sa» με ιδιαίτερη χαρά παραδόθηκε στην κ.α Δήμητρα Τάλαρου το δώρο που απέκτησε επωφελούμενη από το πρόγραμμα της «Κάρτας Μέλους«, συλλέγοντας τους ανάλογους πόντους.

Η εταιρεία «Kotoulas Energy S.A.» ευχαριστεί όλους τους πελάτες της για την εμπιστοσύνη τους και δεσμεύεται για «την πιο γρήγορη και φιλική εξυπηρέτηση».