Παράδοση δώρων από την Εταιρία KOTOULAS ENERGY S.A.

Στα Γραφεία της Εταιρείας  KOTOULAS ENERGY S.A.,  παραδόθηκε από εκπρόσωπο της εταιρείας, στην κυρία Μπλέτσα Μυγδαλινή, ένα σίδερο Juro Pro, που την απέκτησε μέσω του προγράμματος «κάρτα μέλους» συλλογής πόντων.

Η εταιρεία  «KOTOULAS ENERGY S.A.» την εφαρμόζει ως προνόμιο των πελατών,  εδώ και πέντε συνεχή έτη. Η εταιρεία KOTOULAS ENERGY S.A., σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείχνετε και δεσμεύεται, για «την πιο γρήγορη και φιλική εξυπηρέτηση».